Procediments administratius - Centres de busseig

Procediments administratius - Centres de busseig

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzada la inscripció. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
9757 9845 Centres de busseig      
Sol·licitud d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Modificació de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Sol·licitud de l'extinció d'un centre de busseig Prop Acrobat reader  
Sol·licitud d'equiparacions de les qualificacions de busseig Prop Acrobat reader  
Aportació de documentació referida a centres de busseig recreatius Prop    
Sol·licitud d'exped. títol activitats subaquàtiques: Convalidació, caducitat o duplicat (9845) Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento