T'interessa

portales

Peticions

Peticions

>>Sol·licitud d'informació

Préstec

Com es poden sol·licitar documents?

  • Préstec:

Està disponible per a les persones usuàries internes i per aquells documents que formen part del nostre fons bibliogràfic.

Abans de accedir al servei de préstec us hem de donar d'alta a la nostra base de dades d'usuaris. Per això ens heu de facilitar les vostres dades de contacte (Nom, departament - lloc de treball - telèfon, correu electrònic) per telèfon o correu electrònic, així com les dades bibliogràfiques del document o documents que ens sol·liciteu.

  • Préstec Interbibliotecari: Quan el document que necessiteu no es troba en el fons documental de la Conselleria, podem demanar-lo a altres biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana o d'altres institucions amb què col·laborem.
  • Peticions d'adquisició:

Les persones usuàries internes poden realitzar sol·licituds de compra i peticions d'informació de qualsevol tipus.

Per a demanar l'adquisició de materials, una vegada emplenada, la sol·licitud de compra ha d'imprimir-se i remetre's al departament de documentació amb la signatura de la persona autoritzada.

Les persones usuàries externes solament podran realitzar consultes d'informació.