LIFE Trachemys

El programa LIFE és l'instrument financer per a la conservació i la protecció de la natura a la Unió Europea que cofinança iniciatives mediambientals en estats membres de la Unió Europea.

Este projecte s'inclou en l'apartat de LIFE+ Biodiversitat, que té com a finalitat el desenrotllament de projectes innovadors o demostratius que contribuïsquen a la implementació dels objectius de la Comunicació de la Comissió (COM [2006] 216 final) "Detindre la pèrdua de biodiversitat per a 2010 - i més avant".