El projecte

El projecte

 

 

La Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana és el beneficiari coordinador del projecte LIFE-Trachemys amb què es pretén posar fre a la pèrdua de biodiversitat associada a la presència de tortugues exòtiques en els ecosistemes aquàtics.


Amb la denominació completa “Estratègia i tècniques demostratives per a l’eradicació de tortugues invasores”, el projecte LIFE-Trachemys (LIFE09 NAT/ES/000529) s’integra en el Programa LIFE+, un instrument financer de la UE amb el qual es pretén contribuir a l’aplicació, l’actualització i el desenrotllament de les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient i conservació de la natura.