Programació

Programació

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental com a òrgan gestor de Fons Feder és beneficiari de la despesa assignada en l'eix prioritari 2 "Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions ", emmarcant-se en el mateix les prioritats d'inversió de reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica

 • Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a elles
  • Objectiu temàtic 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a elles.
   • Prioritats d'inversió 2c: Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.
    • Objectiu específic 2.3.1:Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, i-inclusió i e-salut.
     • Línies d'actuació:
     • Sistemes intel·ligents per a la recollida selectiva dels residus urbans en la Comunitat Valenciana.​​​​​​​
      • Operacions:​​​​​​​
       • Instal·lació i implantació d'un sistema integrat de control i informatització d'accessos en els ecoparcs fixos, automàtics i/o mòbils.
       • Ecoparcs automàtics, mòbils o autònoms amb plaques solars., molt especialment per a zones rurals.
       • Sistemes i identificació i pesatge.
       • Equips informatitzats per a contenidors i equips de recollida de residus orgànics, fracció reste, tèxtils, envasos lleugers, vidre i cartó, compatibles amb la gestió integral d'ecoparcs.

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació