Història

Història

Masia coneguda com la casa de Déu

Torre de vigilància medieval coneguda com el Castellet

Mas de la Monja

Pouet del Puigcampana

  

La presència humana a les serres de Puigcampana i el Ponotx es remonta a temps prehistòrics, i es reflecteix en el paisatge mitjançant  la riquesa patrimonial que les diferents civilitzacions han plasmat, amb els respectius assentaments, en aquest espai natural protegit.  Així doncs, al paisatge protegit trobem restes d'antics molins braquiformes  i ceràmiques del bronze que evidencien l'existència d'assentaments de l'edat de bronze a les vessants del Puigcampana, dins del terme municipal de Finestrat, també hi trobem una antiga torre de vigilància medieval ubicada al terme municipal de Polop, coneguda com el Castellet, de la qual actualment sols se'n conserva la base, i restes ceràmiques relacionades amb un probable assentament ibèric pròxim a una estructura hídrica moderna, la qual cosa denota que aquesta podria tenir un origen històric més antic, present al terme municipal de Benidorm.

Més recents, encara que d'elevat valor etnològic, són les masies; com la del mas de la Monja, la casa de Déu, el mas de l’Oficial o la taverna Magoig, els corrals; com els existents a la casa del tio Tolo la Maiora, les canalitzacions per al regadiu; com les presents als sistemes hídrics de la bassa Carreres o al mas de la Monja, i els abancalaments de pedra seca, tot això relacionat amb l'activitat agrícola i ramadera duta a terme durant segles a les zones menys abruptes de l'espai protegit, i que constitueixen elements rellevants del peculiar paisatge de muntanya que caracteritza aquesta zona,  on destaca la presència d'un dels monuments del patrimoni preindustrial associat al aprofitament de recursos naturals més representatiu del paisatge protegit, el Pouet del Puigcampana, pou de neu datat al segle XVIII, ubicat a l'ombria del Puigcampana.