Monument natural de l'Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret

Monumento Natural del Afloramiento volcánico de Cap Negret