Consultes

Consultes

Recorde que: Si es tracta d´una sol·licitud d´informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no ha de presentar la seua consulta per mitjà d´este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d´Informació Ambiental. Si es tracta d´una queixa o suggeriment, definida com a tal en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no ha de presentar-la per mitjà d´este formulari, sinó a través de la Formulació de sugerències davant dels servicis administratius de la Generalitat Valenciana. 

Web Form Ampliado
Prova de verificació