Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals

Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals

El passat 9 de juny es va aprovar el Decret 75/2017, del Consell, pel qual es crea el Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Totes les indústries forestals, incloent les de serra, xapa, taulers, pasta, paper, suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets i trufes, així com qualsevol altre aprofitament forestal, poden sol·licitar la inscripció en aquest registre, de caràcter administratiu i públic.

L'Administració podrà emprar aquests llistats per a sol·licitar ofertes econòmiques per a contractes menors, en cas d'adjudicació de contractes per tramitació urgent d'expedients, o tramitació d'emergència, així com per a realitzar les invitacions en procediments negociats, en els casos en què la legislació de contractes ho permeta d'acord amb l'article 76 del PATFOR.

L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de les sol·licituds d'inscripció és la Direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental. El termini màxim de resolució és de tres mesos.

Descarrega el Decret 75/2017 d'aprovació del registre (pdf 236Kb)

Enllaç al tràmit administratiu de sol·licitud d'inscricpió (obri finestra nova)