subscripció - novetats caça i pesca continental

subscripció - novetats caça i pesca continental

Se l'informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria de medi ambient.
  • Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient
  • Finalitat del tractament: Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria de medi ambient a les persones que ho sol·liciten
  • Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/proc19970
  • Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que la concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: https://agroambient.gva.es/va/registre-de-tractaments

Prement el botó Registrar consent que es tracten les meues dades de caràcter personal.

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació