Bústia de consultes

Bústia de consultes - Planificació Territorial i Infraestructura Verda

Recordeu que:
Si es trata d'una sol·licitud d'informació ambiental, definida como tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no heu de presentar-la mitjançant aquest formulari, sino a través de la Sol·licitud d'informació ambiental.

(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats

La Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest formulari amb la finalitat d'atendre la seua petició. La persona interessada pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat.

Prova de verificació
 

lopd info

Pots trobar informació detallada sobre el tractament de dades en aquest enllaç: