Procediments administratius - Assignació d'amarrament

Procediments administratius - Assignació d'amarrament

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Sol·licitud d'ASSIGNACIÓ D'AMARRAMENT de titularitat pública com a BASE o TRANSEÜNT      
Base Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud  
Transeünt Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud  
Sol·licitud de PRIMERA ASSIGNACIÓ D'AMARRAMENT Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud