Ports de la Generalitat - Pla de residus als ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat - Pla de residus als ports de la Generalitat

En compliment del Reial Decret 1381/2002 de 20 de desembre, en el seu article 5.1, es procedix a la consulta per les parts interessades i els usuaris dels ports de la Generalitat, del Pla de recepció i manipulació de rebutjos generats per vaixells en els ports de la Generalitat.