Taxes - Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Taxes - Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

  Taxa Ajuda Serv. Telemàtic
9820 - Transport per carretera  
Sol·licitud de CONCESSIÓ Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Pagament telemàtic genéric
Sol·licitud d'AUTORITZACIÓ Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Pagament telemàtic genéric
Sol·licitud de RECONEIXEMENT I INSPECCIÓ Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Pagament telemàtic genéric