Procediments administratius

 

Concepto Trámite Tasa
MIN - Autorització transport sanitari públic (VS) i privat complementari (VSPC) Cálculo del

tributo y generación del formulario
MIN - Visat d'autorització transport sanitari públic (VS) i privat complementari (VSPC) Cálculo del

tributo y generación del formulario