Projectes inicials de servei públic de transports de viatgers amb autobús