Consulta plans

Consulta de la tramitació d'instruments de planejament d'aprovació autonòmica. + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Consulta DICs

Consulta de les declaracions d'interés comunitari (DIC). + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Consulta RAIP

Consulta del registre autonòmic d'instruments de planejament (RAIP). + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Consulta RECUV

Consulta del registre d'entitats col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (RECUV). + Veure en la Plataforma Urbanística Digital