Iniciar Expedient

Tramitació de Planejament

Tramitació dels Plans Generals d'aprovació autonòmica. + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Declaració d'interés comunitari

Tramitació de Declaracions d'interés urbanístic. + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Inscripcions del Registre

Inscripció en el Registre de Plans

Inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament (RAIP). + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

Inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores

Inscripció en el registre d'Entitats Col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions Urbanístiques (RECUV). + Veure en la Plataforma Urbanística Digital

ADHESIONS

Adhesió a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)

Sol·licitud Adhesió a l'AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI + Veure en la Plataforma Urbanística Digital