-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere L'AJUNTAMENT D'ORIHUELA APROVA LA SEUA PRIMERA LLICÈNCIA D'OBRA AMB INFORME ECUV.

L'AJUNTAMENT D'ORIHUELA APROVA LA SEUA PRIMERA LLICÈNCIA D'OBRA AMB INFORME ECUV.

L'Ajuntament d'Orihuela ha aprovat el dia 16 de Novembre de 2021, la seua primera llicència urbanística amb informe ECUV.

El Consell mitjançant el decret 62/2020 de 15 de Maig, va regular i va articular l'opció d'emetre certificats de conformitat urbanística i cedulas de garantia urbanística mitjançant entitats col·laboradores de l'Administració (ECUV) que efectuen funcions de verificació i control relatives als procediments d'intervenció prèvia d'actuacions urbanístiques i de control de la seua execució.

La regulació d'aquestes entitats col·laboradores en l'àmbit urbanístic constitueix una novetat que permetrà, sense minvament de les potestats de comprovació i inspecció pròpies de l'Administració, simplificar la tramitació i facilitar el compliment dels terminis establits en el TRLOTUP del Decret 1/2021 de 18 de Juny.

Aquestes entitats es configuren com a ens de caràcter voluntari. Així, les persones interessades podran lliurement fer ús o no dels seus serveis.

En aquest cas concret la LLICÈNCIA URBANÍSTICA, s'ha concedit per al PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA en Orihuela Costa.

La ECUV que ha realitzat la certificació és la constituïda pel COL·LEGI TERRITORIAL D'ARQUITECTES D'ALACANT.