-

Enllaços destacats

NOVETATS

CONTRACTE 2021-03Y07-26

S'ha publicat en la Plataforma de contractació del sector públic el CONTRACTE MAYOR expedient 2021/03Y07/26 per a la licitació del contracte de serveis relatiu a la "Revisió i digitalització...

CONTRACTE 2020-03Y07-171

S'ha publicat en la Plataforma de contractació del sector públic el CONTRACTE MAYOR expedient 2020/03Y07/171 per a la licitació del contracte de serveis relatiu a la "Realització d'un inventari de...

CELEBRACIÓ WEBINAR RELATIVA AL TEXT REFÓS DE LA LOTUP

Una vegada celebrada la Webinar relativa a l'aprovació del TEXT REFÓS DE LA LOTUP. En la qual van participar: ARCADI ESPAÑA GARCÍA (Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat)....

TEXT REFÓS DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I HABITATGE.

PUBLICAT EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I HABITATGE. En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16/07/2021, s'ha publicat el Decret legislatiu 1/2021, de 18...