-

Enllaços destacats

NOVETATS

INFORMACIÓ RELATIVA A LES ECUVS I AL SEU REGISTRE

La informació relacionada amb les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques es pot consultar al següent enllaç:...

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2014 (LOTUP) A TRAVÈS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS PER A 2021

ESBORRANY DEL TEXT MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2014 (LOTUP) A TRAVÈS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS TAULA COMPARATIVA PER ARTICLES