SemCliMed

SemCliMed

El CIEF va encapçalar el projecte SemCliMed, continuador del GenMedoc, entre l'agost de 2006 i l'abril de 2008, inclòs dins el programa de cooperació comunitari Interreg IIIB MEDOCC. El projecte, centrat en l'impacte del canvi climàtic en la flora mediterrània i en les accions de conservació, va agrupar un conjunt de 16 entitats d'ambdues riberes de la mediterrània, pertanyents a cinc estats europeus i tres nord-africans.

L'objectiu principal del projecte va ser aprofundir en el coneixement de l'efecte del canvi climàtic en la germinació de llavors d'espècies representatives de diversos ambients mediterranis, i millorar els mecanismes de conservació ex situ (bancs de llavors, col·lecció de materials in vitro, zones de cultiu permanent, etc.). De la mateixa manera SemCliMed va treballar per l'establiment de mesures de cara a reforçar la cohesió entre els socis, mitjançant accions conjuntes, relatives a la conservació in situ i ex situ, formació i difusió, així com seminaris formatius encaminats a l'intercanvi d'informació.

Accions del projecte

  • Estudi i observació sistemàtica de la germinació de les llavors sobre un repertori d'espècies per tal d'avaluar-ne els efectes del canvi climàtic.
  • Cooperacions intensives amb centres del nord d'Àfrica, una de les àrees més vulnerables i menys estudiades de la conca mediterrània, per a la creació de col·leccions ex situ de material genètic de les espècies amenaçades, amb la finalitat de conservar lots de llavors en bancs de germoplasma i crear col·leccions de planta viva en els jardins botànics. Aquestes accions també van ser significatives en altres zones sensibles, com les illes o les regions muntanyoses de transició entre hàbitats mediterranis i eurosiberians.
  • Un projecte pilot que inclou accions demostratives de reforç d'hàbitats degradats, de reforç de poblacions amenaçades d'extinció o de gestió sostenible d'ecosistemes d'aprofitament humà.
  • Divulgació dels efectes negatius del canvi climàtic sobre els sistemes naturals mediterranis i envers la supervivència de moltes espècies de flora sensibles als canvis de les condicions mediambientals.
  • Desenvolupament i intercanvi de tècniques innovadores de conservació de materials genètic ex situ

Documents del projecte

Listado documentos