Agents mediambientals

Normativa

Normativa

  • Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana. En l'estructura i ordenació de l'ocupació pública de la llei annexa a aquesta, se'ls inclou.
  • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències. Si bé no és una norma sobre agents mediambientals, inclou en els serveis essencials d'intervenció i unitats, entre altres col·lectius i personal, als agents mediambientals.

Cal aclarir que la naturalesa de les tasques dels agents mediambientals són les concordes amb el nivell de responsabilitat del lloc i l'àmbit competencial  de l'òrgan d'adscripció i la unitat administrativa en s'estan integrats.