Organismes

Assajos geotècnics

Assajos geotècnics

Enllaços a la capa SIG d'assajos geotècnics gestionada pel Servei de Supervisió de Projectes i Coordinació Tècnica. És poden consultar tots els assajos geotècnics realitzats en els projectes de construcció que redacta la Conselleria. Agrupats en sondejos, cales, penetracions dinàmiques i altres.

Disponible en línia a través del visor de l'ICV o en diferents formats (shp, wfs, wms, …) en la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV).

Capa en permanent revisió.

Consultes supervision_obraspublicas@gva.es