INICIATIVES I PROJECTES - Certificació d'obra

INICIATIVES I PROJECTES - Certificació d'obra

Certificats d'Obra:

Aquest tràmit consisteix en l'emplenament de dos formularis: un amb les dades de qui presenta el tràmit, i un segon amb les dades de la pròpia certificació. Ja no existeix un formulari extern en pdf per a després adjuntar-lo. Els càlculs es fan dins d'aquest segon formulari. A més al final de tràmit, en l'apartat documentar, es pot adjuntar la relació valorada o documentació complementària.

 Concepte Instruccions Trámit
TECE - Presentació telemàtica de certificacions d'obra (Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat)  Instrucciones Prop