PIP - Documentació requerida als ajuntaments amb expropiacions PIP

PIP - Documentació requerida als ajuntaments amb expropiacions PIP

 

  Descàrrega Actualitzat
Comunicació del Sotssecretari  26.05.2010
Orde 1/2010 12.02.2010
Domiciliació bancària 22.06.2011