Organismes

Activitat parlamentària - VII LEGISLATURA

Activitat parlamentària - VII LEGISLATURA

Àrea d'Activitat  Descàrrega Actualitzat
ARQUITECTURA    
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Moció Obri PDF en una finestra nova 30.07.2010
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 29.11.2010
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposicióde Llei Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 30.07.2010
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
COSTES    
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Moció Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 11.05.2009
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposició de Llei Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
ENERGIA    
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 29.11.2010
Moció Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 30.11.2009
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposició de Llei Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 29.11.2010
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 29.11.2010
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
LOGÍSTICA      
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 10.06.2010
Moció Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 30.07.2010
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició de Llei Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 14.10.2009
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
PORTS    
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 14.10.2009
Moció Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 10.06.2010
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposició de Llei Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 23.09.2010
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 26.03.2009
TRANSPORTS, CARRETERES I AEROPORTS    
Compareixença Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Moció Obri PDF en una finestra nova 10.06.2010
Preguntes Escrites Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral de la Comisió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Pregunta Oral del Ple Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposició de Llei Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposició No de Llei de Tramitació Especial d'Urgència Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Proposicions No de Llei de Tramitació Ordinària Comissió Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Interpel·lació Obri PDF en una finestra nova 06.04.2011
Preguntes d'interés general Obri PDF en una finestra nova 10.06.2010
Projectes de Norma Obri PDF en una finestra nova 10.06.2010