Procediments administratius - Assignació d'amarrament

Procediments administratius - Assignació d'amarrament

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Sol·licitud d'ASSIGNACIÓ D'AMARRAMENT de titularitat pública com a BASE o TRANSEÜNT        
Base Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud   Trámite con certificado digital
Transeünt Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud   Trámite con certificado digital
Sol·licitud de PRIMERA ASSIGNACIÓ D'AMARRAMENT Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud   Trámite con certificado digital

Llicència per a la prestació de servicis portuaris bàsics.

Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud   Trámite con certificado digital