CONSULTES I CITA PRÈVIA

CONSULTES I CITA PRÈVIA

INFORMACIÓ GENERAL I REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ

Per a registrar documentació o obtindre informació general sobre matèries de la Conselleria de manera presencial, podrà sol·licitar preferentment cita prèvia en l'oficina PROP que corresponga. 

 

CONSULTES I CITES PRÈVIES DE TRANSPORTS

VALÈNCIA

CONSULTES.

  • Cas 1: Consultes de caràcter general. Haurà de telefonar al 012 o al 963866000, on li donaran resposta a la seua consulta. Si no s'ha pogut resoldre la qüestió,  s'ha de procedir segons el cas 2:
  • Cas 2: Consultes de caràcter especialitzat. Es tracta de consultes més específiques, sobre interpretació de normativa, plantejaments concrets, i aquelles consultes que no han pogut ser resoltes en el cas 1. S'ha dissenyat un formulari de fàcil emplenament on es pot redactar la consulta amb major grau de detalls, pot accedir directament al formulari (formulari transports) que conté les dades de contacte necessaris per a respondre a la qüestió plantejada. El 012 el pot ajudar en tot cas a emplenar les dades i plantejar la consulta en aquest formulari.
  • Cas 3: Consultes d'expedients. En aquest cas, la consulta serà sempre pel formulari (formulari transports). Un dels camps imprescindibles és indicar el número d'expedient.  El 012 el pot ajudar en tot cas a emplenar les dades i plantejar la consulta en aquest formulari.  Al més prompte possible, rebrà una resposta de l'estat de tramitació de l'expedient.

 

CITES PRÈVIES. Preferentment petició de cita prèvia presencial en edifici PROP I (planta baixa) demane torn d'atenció:

ALACANT

CONSULTES.

  • Cas 1: Consultes de caràcter general. Haurà de telefonar al 012 o al 963866000, on li donaran resposta a la seua consulta. Si no s'ha pogut resoldre la qüestió,  s'ha de procedir segons el cas 2:
  • Cas 2: Consultes de caràcter especialitzat. Es tracta de consultes més específiques, sobre interpretació de normativa, plantejaments concrets, i aquelles consultes que no han pogut ser resoltes en el cas 1. S'ha dissenyat un formulari de fàcil emplenament on es pot redactar la consulta amb major grau de detalls, pot accedir directament al formulari (formulari transports) que conté les dades de contacte necessaris per a respondre a la qüestió plantejada. El 012 el pot ajudar en tot cas a emplenar les dades i plantejar la consulta en aquest formulari.
  • Cas 3. Consultes d'expedients. En aquest cas, la consulta serà sempre pel formulari (formulari transports). Un dels camps imprescindibles és indicar el número d'expedient.  El 012 el pot ajudar en tot cas a emplenar les dades i plantejar la consulta en aquest formulari.  Al més prompte possible, rebrà una resposta de l'estat de tramitació de l'expedient.

 

CITES PRÈVIES. Petició de cita prèvia presencial (exclusivament quan s'hagen de recollir documents físics).

  • Telefonant al 012 o al 963866000 que li passarà amb el funcionari corresponent o cridant al Servei Territorial de Transports d'Alacant 965938422.
  • Demanar la cita prèvia a través del formulari explicat els motius de la seua cita, la matèria i en el seu cas l'expedient (formulari transports) i li la donarà resposta amb el dia i l'hora.

CASTELLÓ

CONSULTES. Només per telèfon: telefonant al 012 o al 963866000 que li passarà amb el funcionari corresponent.

CITES PRÈVIES. Només per telèfon: telefonant al 012 o al 963866000 que li passarà amb el funcionari corresponent i li donarà la data i hora per a la cita, explicant els motius de la seua cita, la matèria i en el seu cas l'expedient.

TUTORIALS

Sol·licitud de targetes de tacògraf digital
Sol·licituds d'autoritzacions de transports, modificacions, visats, representacions, cancel·lacions, etc
Sol·licitud de targetes CAP
Sol·licitud de canvi de dades en targetes CAP

 

Preguntes Freqüents de Transports

La majoria de taxes de transports  es paguen  a través d'aquest enllaç: https://politicaterritorial.gva.es/es/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara

Si es tracta d'obtindre certificats, ja siga de transports o una altra índole, s'usa la taxa I04 que està en l'apartat Sol·licitud de Reconeixement i inspecció.

Recorde que ha de triar el lloc de presentació (València, Alacant, Castelló), calcular la taxa, emplenar les dades, i una vegada generat el model, no oblide de prémer ACCEPTAR en el requadre superior esquerre.

Altres taxes com:

1- Tràmits relacionats amb transport de viatgers regular d'ús general, es paga directament des del propi tràmit de  sol·licitud de concessió. 

2- Tràmits d'autoritzacions, targetes etc de transport públic, privat, de viatgers i mercaderies, es paga directament des del propi  tràmit  de  sol·licitud de l'autorització.

Des del passat 5 d'abril de 2022, la modificació de l'article 44.2 del Reglament de Transports 1211/1190 ja no té en compte l'antiguitat mitjana de la flota en l'adscripció d'un vehicle. Per tant, no existeix restricció sobre aquest tema.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3323

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17000

Sempre es faça a través del formulari de contacte,  una vegada rebut, se li donarà contestació com més prompte millor. La contestació serà per email o per telèfon. Està oberta a tots els procediments, no hi ha un específic.

Solen preguntar amb freqüència en què casos està exempt per a no haver d'instal·lar una màquina de tacògraf en el vehicle. La resposta es troba en aquest enllaç:

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte/tacografo-digital/legislacion-y-documentacion/excepciones

Si es posa en Google exempció use tacògraf ix en la primera opció.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2867

Una vegada dins de la pàgina de Foment es busca:  Dins de “Gestió d'Autoritzacions de Transport”  > “tramitar expedients”   > “altres sol·licituds”   > “Substituir vehicle avariat”. Documentació, han d'aportar:

 

Fitxa tècnica i Permís de circulació del vehicle substitut,

El Certificat del taller ha d'expressar el termini de reparació aproximat,

El Contracte d'arrendament del vehicle substitut en vigor amb duració inferior a 60 dies,

El vehicle avariat i el substitut han de tindre la mateixa classificació: Pesat per Pesat i Lleuger per Lleuger.

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19638

Cal escriure la matrícula del nou vehicle sobre la matrícula del vehicle que es retira. En el cas de vehicles pesants, s'ha d'aportar la Fitxa Tècnica del vehicle a fi de comprovar el PMR, ja que la DGT no reflexa aquesta dada.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3334

Succeeix a vegades que quan emplenen el formulari de dades, quan arriben a l'apartat B i li demanen el número de capacitació, no els deixa el programa introduir-lo. La raó és perquè no estan donats d'alta en l'aplicació. Per a això hauran d'enviar un email amb una còpia del DNI i el certificat de capacitació a l'adreça de correu corresponent segons la província de la llicència:

València viajeros_val@gva.es 

Alacant autorizaciones_sta@gva.es 

Castelló autorizaciones_stc@gva.es

 

Procediment per a l'expedició de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi en la Comunitat Valenciana: primera expedició, rehabilitació per caducitat, pèrdua o robatori sense denúncia, substitució de vehicle i altres (amb taxa). Accés al procediment

 

Procediment per a la renovació de la targeta identificativa abans de la caducitat o reimpressió de targeta identificativa per robatori amb denúncia (sense taxa). Accés al procediment

 

 

No: han d'introduir-se pel mateix expedient del Ministeri, en l'apartat específic d'esmenar l'expedient.

No, el contingent màxim de proporcionalitat ha sigut ja àmpliament superat, en la qual no es poden atorgar una autorització de *VTC per cada 30 taxis. Article 48 de la Llei 16/87 de Transports.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20558

 

Transport privat de mercaderies i viatgers MPC i VPC: 2022 i cada 2 anys (2024, 2026…).

Transport públic de viatgers > 9 places VD: 2022 i cada 2 anys.

Transport d'ambulàncies VS (no hi ha PROCEDIMENTS): 2022 i cada 2 anys.

Transport de VTC: 2022 i cada 2 anys.

Transport de taxi VT: 2022 i cada 4 anys (2026).

Transport públic de mercaderies MDL i MDP: 2023 i cada 2 anys.

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3340

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=821

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1355

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=820

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1254

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3328