Tramits d'ús general

Tramits d'ús general

Impresos Tràmit
Queixes, reclamacions i suggeriments
Sol·licitud general
Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.
Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit no automatitzat.
Autorització i no oposició a l'administració per a poder consultar, de manera telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
Autorització a l'Administració per a consultar, de manera telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, subvencions i convenis de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat