Organismes

Normativa

Normativa

  • DECRET 50/2021, de 9 d'abril, del Consell, de regulació de l'activitat editorial de l'Administració del Consell i del seu sector públic (DOGV núm. 9065, de 20.04.2021)
  • LLEI 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepción col·lectiva de les infraestructures públiques (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018)
  • [Disposició derogada] DECRET 20/2017, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'activitat editorial de l'Administració del Consell i el seu sector públic (DOGV núm. 7996, de 09.03.2017)