Generación de tasas por internet. Mod. 046 - SARA

Generación de tasas por internet. Mod. 046 - SARA

Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

ADVERTÈNCIA: EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT.

En cas de pagar la taxa fora del tràmit, el seu mer pagament NO dona per realitzada la inscripció. És aqueix cas seria necessari registrar presencialment els formularis degudament emplenats i el justificant del pagament.

 

Per a qualsevol problema amb la tramitació electrònica pot consultar amb el 012.

 

Concepte Tràmit telmàtic  Sol·licitud presencial Taxa
9757 Lloguer d'embarcacions de recreació      
TECE - Declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

 

EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT
TECE - Declaració responsable per a la renovació de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

 

EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT
TECG - Aportació de documentació requerida a un expedient de declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació, del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.  Prop

Acrobat reader

 
Per a altres presentacions utilitzar este tràmit: SOL·LICITUD GENERAL ÚNICA d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Generalitat Valenciana. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat). Seleccionar Conselleria de Medi ambient, Servicis Centrals i Embarcacions de recreació. Prop

 

Acrobat reader

 

 

Procediments administratius - Centres de busseig

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzada la inscripció. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
9757 9845 Centres de busseig      
Sol·licitud d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Modificació de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento
Sol·licitud de l'extinció d'un centre de busseig Prop Acrobat reader  
Sol·licitud d'equiparacions de les qualificacions de busseig Prop Acrobat reader  
Aportació de documentació referida a centres de busseig recreatius Prop    
Sol·licitud d'exped. títol activitats subaquàtiques: Convalidació, caducitat o duplicat (9845) Prop Acrobat reader Asistente para la declaraciónInformación del procedimiento

 

Procediments administratius - Escoles nàutiques

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzat el tràmit. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Escola d'ensenyances nauticoesportives (EEND)      
Sol·licitud de registre d'EEND. PROP Acrobat reader
Modificació de registre d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Comunicació i realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader  
Visat de Certificat de Pràctiques Nàutiques i Radiocomunicacions Prop Acrobat reader  
Aportació de documentació referida a Escoles de formació per al govern d'embarcacions d'esbarjo Prop    
Comunicació de Llicències de Navegació expedides per Escoles Nàutiques o Federacions Prop    
       
Sol·licitud de Cita amb personal d'Activitats Nàutiques      
Accés al tràmit general Prop Acrobat reader  

 

 

Procediments administratius - TITULACIONS NÀUTIQUES

ADVERTÈNCIA: EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT.

En cas de pagar la taxa fora del tràmit, el seu mer pagament NO dona per realitzada la inscripció. És aqueix cas seria necessari registrar presencialment els formularis degudament emplenats i el justificant del pagament.

Per a qualsevol problema amb la tramitació electrònica pot consultar amb el 012 o generalitat_en_red@gva.es

 

 

Concepte

Tràmit telemàtic

(empreses i particulars)

Sol·licitud

presencial

(només particulars)

Taxes presencial

(només particulars)

9753 - Motos nàutiques      
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
       
9768 - Embarcacions de recreació      
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen teòric  Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut  Informació del procediment
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud de RENOVACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud de DUPLICAT del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut  Informació del procediment
Sol·licitud de CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  de certificat Informació del procedimient Document en PDF Asistente en la declaración Información del procedimiento
Sol·licitud d'ATRIBUCIONS complementàries de navegació Península-Baleares i/o Vela
Informació del procedimient PDF de la sol·licitud Asistente en la declaración Información del procedimiento
       
9845 - Activitats subaquàtiques      
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
       
Aportació de documentació referida a escoles de formació per al govern d'embarcacions de recreació Informació del tràmit al PROP PDF de la solicitud  
Comunicació de llicències de navegació expedides per escoles nàutiques o federacions Informació del tràmit al PROP PDF de la solicitud  
       
Sol·licitud de Cita amb personal d'Activitats Nàutiques      
Accés al tràmit general Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud