Portals

Organismes

informació

  • És el sistema dissenyat per a gestionar els recursos bibliogràfics disponibles en la conselleria: llibres, revistes especialitzades, recursos de referència, recursos en el web, fonts legals i estadístiques, etc.
  • Administra tots els processos relacionats amb aquests tipus documentals: recepció de demandes de les persones usuaries, adquisició, anàlisi, recuperació, difusió, préstecs...
  • Actualment compta amb més de 12.000 registres documentals.

 

Què us ofereix el catàleg ARENA?

  • Reservar en línia documents per a consultar-los o que us els prestem.
  • Sol·licitar reprografia de documents.
  • Guardar els resultats de les cerques en favorits o marcadors del vostre navegador.
  • Accedir al catàleg col·lectiu de les biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana, les BEGV.

 

La implantació d'aquesta potent eina s'ha fet de forma coordinada amb la resta de biblioteques departamentals de la Generalitat Valenciana. Així, la pràctica totalitat dels recursos bibliotecaris que permeten qualificar la presa de decisions en el si de la Generalitat estan gestionats amb un únic programa informàtic (OpenText Collections Server).

Mitjançant cerques predefinides

Àrees d'Interés

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic de la Secció de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de la Conselleria, permetent així obtenir de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca.

Fullets

Reuneix, entre altres, el fullets sobre les actuacions de les diferents direccions generals d'aquesta Conselleria.

Cada referència bibliogràfica conté un enllaç al PDF que permet la ràpida visualització d'aquells fullets que siguen del vostre interès.

Normativa

Normes tècniques, normes bàsiques, normes UNE, etc. existents en el fons documental de la Conselleria.

Publicacions Periòdiques

Conté les referències de les diferents revistes, publicacions seriades, etc. que arriben al fons documental per compra, intercanvi o donació.

Per a permetre una millor aproximació al contingut de les mateixes, s'ofereix un butlletí de sumaris digitalitzats i una selecció d'articles de revistes d'interès.

Fons editorial

Compila el llistat de referències bibliogràfiques de les publicacions pròpies de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, i de les seues predecessores. També arreplega les obres realitzades en col·laboració amb altres entitats.

Encara que moltes d'aquestes publicacions es troben ja descatalogades, es mantenen les referències per a mostrar l'activitat editorial d'aquesta Conselleria.

Noves adquisicions

Ofereix una llista de referències bibliogràfiques dels últims recursos d'informació incorporats a la nostra biblioteca.

 

Consultant el Catàleg de recursos d'informació i documentació

Podeu consultar la informació continguda en ARENA de diferents maneres:
  • Cerca ràpida: per paraules del títol, per autoria i per matèries.
  • Cerca avançada: permet combinar diferents criteris per tots els camps del registre: autoria, títol, matèries, any d'edició, resum...; i ordenar el resultat d'acord amb els interessos de qui fa la cerca.
  • Cerca avançada assistida: sel·leccionant el termes de cerca a partir de la visualització dels tesaurus i índexs emprats en l'anàlisi i la descripció documental dels diferents recursos.

Préstec

Està disponible per a les persones usuàries internes i per aquells documents que formen part del nostre fons bibliogràfic.

Abans de accedir al servei de préstec us hem de donar d'alta a la nostra base de dades d'usuaris. Per això ens heu de facilitar les vostres dades de contacte (Nom, departament - lloc de treball - telèfon, correu electrònic) per telèfon o correu electrònic, així com les dades bibliogràfiques del document o documents que ens sol·liciteu.

Préstec Interbibliotecari

Quan el document que necessiteu no es troba en el fons documental de la Conselleria, podem demanar-lo a altres biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana o d'altres institucions amb què col·laborem.

Peticions d'adquisició

Les persones usuaries internes poden realitzar sol·licituds de compra i peticions d'informació de qualsevol tipus.

Per a demanar l'adquisició de materials, una vegada emplenada, la sol·licitud de compra ha d'imprimir-se i remetre's al departament de documentació amb la signatura de la persona autoritzada.

Les persones usuaries externes solament podran realitzar consultes d'informació.