Portals

Organismes

Peticions

Peticions

Sol·licitud d'informació

Qui pot utilitzar este servei?

Este servei està a la disposició de les persones usuàries internes i externes (ciutadania en general).

Quin tipus d'informació es pot sol·licitar?

A través d'este servei pot consultar-nos qualsevol tipus d'informació bibliogràfica, legislativa, etc. referent a les matèries competència d'esta Conselleria

Com pot sol·licitar-nos la informació?

Per fer-nos alguna petició, enviens un correu a la següent adreça: doc_cit@gva.es
Formule la seua consulta i en breu rebrà una resposta elaborada pel personal responsable del Servei.

 

Sol·licitud interna de compra

Qui pot utilitzar este servei?

Només les persones usuàries internes poden utilitzar este servei (personal de la Conselleria). Una vegada emplenada la sol·licitud, ha de remetre's al Servei amb la signatura autoritzada.

Quins documents es poden sol·licitar?

Monografies, obres de referència, tesi, subscripció a revistes, informes, documents electrònics i qualsevol altre tipus de document.

 

Sol·licitud de préstec

Qui pot utilitzar este servei?

Només les persones usuàries internes poden utilitzar este servei (personal de la Conselleria). Una vegada emplenada la sol·licitud, ha de remetre's al Servei amb la signatura autoritzada.

Abans de accedir al servei de préstec us hem de donar d'alta a la nostra base de dades d'usuaris. Per això ens heu de facilitar les vostres dades de contacte (Nom, departament - lloc de treball - telèfon, correu electrònic) per telèfon o correu electrònic, així com les dades bibliogràfiques del document o documents que ens sol·liciteu.

Préstec Interbibliotecari

Quan el document que necessiteu no es troba en el fons documental de la Conselleria, podem demanar-lo a altres biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana o d'altres institucions amb què col·laborem.