Organismes

Instrumentació

Instrumentació

El sensor situat en cadascuna de les estacions és un radiòmetre de banda ampla, model UVB-1 de la casa YES, que mesura en l'interval 280-400 nm, és a dir, en la banda de la UV proporcionant un només valor integrat per a tot el rang de mesura. La resposta de l'instrument és similar a la de l'espectre d'acció eritemático, per la qual cosa aquest sensor és capaç de mesurar la radiació ultraviolada eritematicamente efectiva (UVER).

Un sensor d'aquestes característiques està instal·lat en cadascuna de les estacions descrites en l'apartat "Estacions de mesura" incloent un sistema d'alimentació ininterrompuda i estabilitzada, un masteler amb plataforma per a muntatge del radiòmetre, l'antena de comunicació i un armari a la intempèrie amb preinstal·lació dels elements elèctrics i mecànics. El piranòmetre UVB-1 està dissenyat per a ser estable durant llargs períodes i per a treballs de camp sense vigilància.     

El calibratge d'aquesta mena de radiòmetres es realitza mitjançant dos procediments:

  • Calibratge certificat en laboratori, on es mesura la resposta espectral i angular de l'instrument.
  • Per comparació simultània amb un altre radiòmetre UVB-1 idèntic als situats en les estacions que, al seu torn ha sigut calibrat prèviament i per comparació amb un espectrorradiómetro de precisió que proporciona els valors d'irradiància espectral.