El Registre E-PRTR

El Registre E-PRTR

E-PRTR són les sigles de European Pollutant Release and Transfer Register (Registre Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants), aprovat per la Comissió Europea en 2006. Aquest registre va substituir l’inventari EPER (Inventari Europeu d’Emissions Contaminants) i va ampliar-ne les activitats afectades i els contaminants. A més a més, es van afegir les emissions al sòl i les transferències fora de la instal·lació industrial de residus i de contaminants en aigües residuals destinades a tractament.

A l’Estat espanyol, les instal·lacions industrials afectades hauran de notificar les dades segons el format especificat al Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Aquest reial decret especifica:

  • Les activitats afectades pel nou registre E-PRTR (annex I)
  • La llista de substàncies que s’han de notificar (annex II)
  • La informació de les instal·lacions industrials i les dades d’emissions (annex III)