Dependències

Dependències

Esquema de costes

Servici de Costas de la Generalitat Valenciana
Direcció general de Costas, Ports i Aeroports.
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
C/ Democràcia, núm. 77
46018 València

Telèfons: 012, 961208465, 961208435, 961208445, 961208403 i 961208458
Fax: 961208496

El servici de costes de la Generalitat no disposa de Servicis Territorials a les províncies d'Alacant i Castelló.

Té a la seua disposició, tant en esta pàgina web com en la seu d'este Servici, models normalitzats de declaracions responsables i de sol·licituds d'autorització. Utilitze'ls.