Organismes

Portals

Coordinador del proyecto

Coordinador del proyecto

Juan Uriol Batuecas

Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal​

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

C/ Democracia, 77

Ciudad Administrativa 9 de Octubre – Torre 1 – Planta 2           

48018 Valencia

Tel. 961208220       

e-mail: uriol_jua@gva.es                     

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.