Organismes

Portals

Programa LIFE

Programa LIFE

LIFE és el Programa europeu per al Medi ambient i Acció pel Clima, per al període 2014-2020.

El marc legal del LIFE és el Reglament (UE) Nº 1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 relatiu a l'establiment d'un Programa de Medi ambient i Acció pel Clima (LIFE) pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 614/2007.

El seu objectiu general es basa en catalitzar els canvis en el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques mitjançant l'aportació de solucions i millors pràctiques per a aconseguir els objectius mediambientals i climàtics, així com mitjançant la promoció de tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic.

El programa LIFE s'estructura en 2 sub-programes amb tres àrees prioritàries cadascun d'ells.

Sub-programa Medi ambient

  • LIFE Medi ambient i Eficiència en l'Ús dels Recursos
  • LIFE Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE Gobernança i Informació Mediambientals

Subprograma Acció pel Clima

  • LIFE Mitigació del Canvi Climàtic
  • LIFE Adaptació al Canvi Climàtic
  • LIFE Gobernança i Informació Climàtiques

La dotació financera total per a l'execució del Programa LIFE és de 3.400 milions d'euros, dels quals el 75% està assignat al sub-programa Medi ambient (2.200 milions d'euros).

Dins del LIFE Medi ambient i Eficiència en l'Ús dels Recursos, un objectiu específic és demostrar i provar enfocaments de polítiques o gestió, les millors pràctiques i les solucions als desafiaments mediambientals.

El projecte TECMINE s'ha dissenyat, en el marc d'aquesta línia, com un projecte demostratiu, ja que pretén provar i avaluar la viabilitat i idoneïtat de diferents tècniques de restauració en àrees mineres de l'àmbit mediterrani.

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.