Organismes

Portals

Guies Tècniques

Guies Tècniques

Guia metodològica per a l'elaboració de Plans i Projectes de Restauració d'Espais Forestals afectats per activitats mineres.

En aquest document es recullen les tècniques més empleades i a l'avantguarda en matèria de restauració d'espais miners tractant de destacar els aspectes més rellevants per a la seua implementació. A més, s'inclouen nombrosos exemples de bones pràctiques a nivell nacional.

Listado documentos

Guies Tècniques

Guia per al Control i Seguiment dels Projectes de Restauració d'Explotacions Mineres en Terrenys Forestals.

Aquesta guia té com a objectiu facilitar a les Administracions Públiques i a les empreses mineres la recollida d'informació relativa a les mesures de restauració emprades que permetrà identificar el grau de compliment dels projectes i l'eficàcia d'aquestes.

Listado documentos

Aviso

 El proyecto LIFE TECMINE y el contenido web de esta página han sido financiados con el apoyo del Programa LIFE de la Unión Europea.

 *Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones de los/las autores/as, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.