Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere LIFE TECMINE comptarà amb les restauracions més reeixides d'Espanya

LIFE TECMINE comptarà amb les restauracions més reeixides d'Espanya

El projecte LIFE TECMINE té previst publicar la guia per a l'elaboració de projectes i plans de restauració de mines en terrenys forestals l'objectiu de la qual és orientar a professionals en la selecció de les millors tècniques i la planificació dels projectes de restauració de mines.

Un dels aspectes més demandats pels professionals que han participat en els cursos de formació de TECMINE és la disponibilitat d'informació i la transferència de coneixements en el sector professional quant a tècniques de restauració que s'estan implementant en altres regions d'Espanya.

Amb l'objectiu de cobrir aquesta demanda el Grup de treball tecnicocientífic de restauració de mines, liderat i coordinat per Vaersa, ha impulsat l'elaboració d'una base de dades dels millors referents de restauració de mines, la qual formarà part de la guia tècnica del LIFE TECMINE.

Per a l'elaboració d'aquesta base de dades, l'equip tècnic de VAERSA, soci del projecte, està recopilant i visitant exemples de restauració de pedreres a cel obert en clima mediterrani on s'han implementat tècniques de restauració que han donat bons resultats.

Algunes de les restauracions visitades tant en la Comunitat Valenciana com a Almeria, Múrcia, Màlaga, Barcelona, Girona i Toledo, entre altres, ja porten més de 15 anys restaurades i els resultats són sorprenents, no és fàcil distingir l'escombrera de la muntanya natural que l'envolta.

S'estan identificant exemples molt diversos de restauració de mines que ens ajuden a entendre que no existeix una solució única, sinó que cada cas és un nou repte i permet noves oportunitats per a les empreses que han de dur a terme la restauració de la zona després de la seua explotació.

Aquesta base de dades serà la primera d'aquestes característiques creada a Espanya i servirà tant a professionals del sector miner com a les administracions públiques encarregades de vetlar per la correcta realització de les restauracions de mines. Així mateix, es preveu que aquesta base de dades estiga en constant actualització, més enllà del final del projecte LIFE TECMINE.

Cantera de arena y caolín tras remodelado (Guadalajara)

 

Pedrera d'arena i caolí després de remodelat (Guadalajara)

Escombrera restaurada con lodos de depuradora (Tarragona)

Runar restaurat amb llots de depuradora (Tarragona)

Frente de cantera de mármol tras acciones de integración (Murcia)

Front de pedrera de marbre després d'accions d'integració (Múrcia)

Ladera restaurada en una cantera de dolomía (Málaga)

Vessant restaurat en una pedrera de dolomia (Màlaga)

Talud restaurado con malla orgánica en una cantera de caliza (Alicante)

Talús restaurat amb malla orgànica en una pedrera de calcària (Alacant)

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.