Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere LIFE TECMINE participa en el congrés de Portugal sobre restauració de pedreres “Quarries Alive”

LIFE TECMINE participa en el congrés de Portugal sobre restauració de pedreres “Quarries Alive”

El passat 2 de maig va tenir lloc Quarries Alive 2018, organitzat per la Universitat d'Évora (Portugal), sobre La millora de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes en les pedreres. L'intercanvi d'experiències de projectes de recerca científica, enfocaments d'enginyeria tècnica, empreses i estudis pilot innovadors centrats en la millora de la biodiversitat en les pedreres va proporcionar el marc per a un productiu congrés.

Durant la jornada de ponències, es va presentar el projecte LIFE TECMINE, que proposa la restauració d'una pedrera implementant tècniques noves com la restauració de la geomorfología a través del mètode GEOFLUV o la creació de microconques que milloren la supervivència de les plantes després de la reforestació. Una vegada finalitzats els projectes tècnics de la restauració, es començarà amb el moviment de terres i l'estabilització de sòls i talusos. Després de la revegetación es realitzarà un seguiment dels nous hàbitats creats i la recolonización de la fauna per a avaluar l'efectivitat de les tècniques empleades i la sostenibilitat dels treballs de restauració.

El projecte demostratiu TECMINE va suscitar gran interès entre els assistents, ja que els resultats obtinguts poden ser replicats en altres pedreres de similars característiques.

A més, durant les reunions van sorgir possibles col·laboracions de TECMINE amb altres projectes com LIFE TheGreenLink, amb l'objectiu de conèixer una altra tècnica de preparació del terreny anomenada Cocoon technique, que pot millorar la supervivència de les plantes.

Durant la jornada de camp, els assistents van visitar la pedrera en explotació SECIL-Outao en el parc natural d'Árrabida, d'alt valor ecològic, que porta més de 35 anys en funcionament. La mina compta amb una planta de ciment i un viver propi on es conreen espècies autòctones que s'empren en la restauració de la pròpia pedrera. Els assistents van poder comprovar que algunes zones ja restaurades tenen un alt grau de naturalització, així com la compatibilitat de l'activitat minera amb la preservació dels valors naturals del parc.

Quarries alive 2018

Quarries alive 2018

Quarries alive 2018

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.