Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere Noves tècniques de preparació del terreny en el LIFE TECMINE

Noves tècniques de preparació del terreny en el LIFE TECMINE

El paper principal de la Fundació CEAM dins del projecte TECMINE és desenvolupar tècniques efectives relacionades amb la restauració de la qualitat del sòl i instal·lar comunitats de plantes natives en l'àrea de restauració de la pedrera imitant els ecosistemes natius.

Actualment, estem en la fase de disseny dels tractaments de restauració en combinació amb la selecció d'espècies (equip CIEF) i el disseny de la geomorfología del terreny (tècnica Geofluv; equip UCM). Les tècniques propostes es basen principalment en experiències anteriors desenvolupades pel grup forestal del CEAM sobre la restauració d'ecosistemes degradats a la Comunitat Valenciana. Aquestes tècniques se centren en dos objectius:

  • tècniques d'estabilització de talusos que eviten futurs processos de degradació i promoguen la colonització natural de les plantes
  • tècniques per a millorar la supervivència i el creixement de les plántulas introduïdes.

Les tècniques propostes es poden considerar noves i innovadores en la restauració de pedreres ja que, tradicionalment es basaven en el reg de les plantes. Amb aquestes tècniques, tractarem de minimitzar les necessitats de reg després de la sembra millorant l'ús de l'aigua amb l'aplicació de tècniques (per exemple, microconques, làmines de plàstic) per a recol·lectar les aigües de vessament i conduir-les a les plántules, l'ús de protectors per a protegir les plantes contra l'excés de radiació solar i la dessecació, i l'aplicació de matèria orgànica de deixalles compostades, com llots de depuradora, per a millorar la fertilitat del sòl.

Totes aquestes tècniques s'aplicaran durant les tasques de reforestació, d'acord a les limitacions del terreny i tractaran de recuperar les comunitats de plantes natives i les funcions de l'ecosistema. Totes aquestes activitats es duran a terme al final d'enguany (2018), després de la restauració geomorfològica del terreny, i al mateix temps que finalitza el cultiu de les plantes en viver. Després dels treballs de reforestació, la Fundació CEAM avaluarà com la funcionalitat i diversitat de l'ecosistema s'han restaurat.

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.