Organismes

Inventari forestal nacional

Inventari forestal nacional

L'Inventari Forestal Nacional podria definir-se com un projecte encaminat a obtindre el màxim d'informació possible sobre la situació, règim de propietat i protecció, naturalesa, estat legal, probable evolució i capacitat productora de tota mena de béns de les forests espanyoles. La unitat bàsica de treball és la província i, a l'ésser un inventari continu, es repeteixen els mateixos mesuraments cada 10 anys, recorrent-se tot el territori nacional en cada cicle decennal.

La metodologia del IFN es basa en la presa de dades de parcel·les d'un mostreig realitzat en la superfície forestal arbrada a nivell provincial. A l'ésser un inventari de tipus continu, té importància la repetició de parcel·les alçades en anteriors cicles del IFN per a així poder comparar i deduir l'evolució de les masses forestals. Les dades obtingudes en els treballs de camp, porten un procés en gran part informatitzat que proporciona informació exhaustiva en forma de taules, mapes i bases de dades alfanumèriques i cartogràfiques, disponibles tant en les publicacions del IFN com en els fitxers descarregables a través de la web institucional.

Fins hui s'han dut a terme tres cicles del IFN:

  • IFN1 (iniciat en 1964)
  • IFN2 (1986-1996)
  • IFN3 (1997-2007)

En 2015 se celebren els 50 anys de la posada en marxa de l'Inventari Forestal Nacional.