Què és la Mesa Forestal i els qui la componen?

Què és la Mesa Forestal i els qui la componen?

És un òrgan de participació, informació i consulta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb la finalitat d'impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes públics forestals.

 

La comunicació entre la Conselleria i la ciutadania és recíproca, és a dir, d'una banda, la ciutadania pot manifestar, a través de la Mesa Forestal, les seues iniciatives, demandes i suggeriments en matèria forestal cap als poders públics, i al seu torn, la Conselleria pot conéixer la incidència de la política sobre els actors representatius del sector forestal.

 

La Mesa Forestal realitza el seguiment de la política forestal duta a terme per la conselleria competent i, especialment, de l'execució i desenvolupament del PATFOR.

 

Resolució de nomenaments de la Mesa Forestal

 

Composició de la Mesa Forestal

 

Membres segons l'Ordre

Organisme nomenat

President/a: Conselleria amb competències en matèria forestal

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Vicepresident/a: Direcció General amb competències en matèria forestal

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental.

Direcció general amb competències en prevenció d'incendi

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Direcció General de prevenció d'incendis forestals.

Departament de l'administració autonòmica

amb competències en extinció d'incendis forestals

Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

 

Direcció general amb competències en desenvolupament rural.

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comunitària.

Direcció general amb competències en cultura.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. D*irección General de Cultura i Patrimoni.

 

Direcció general amb competències en esports

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció General d'Esports.

Direcció general amb competències en turisme

Presidència. Direcció General de Turisme.

 

Direcció territorial d'Alacant de la conselleria amb competències en matèria forestal.

Direcció territorial d'Alacant de la

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Direcció territorial de Castelló de la conselleria amb competències en matèria forestal.

Direcció territorial de Castelló de la

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Direcció territorial de València de la conselleria amb competències en matèria forestal.

Dirección territorial de Valencia de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Diputació de Castelló

Diputació de Castelló

Diputació de València

Diputació de València

Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Agents mediambientals de la Comunitat Valenciana

Agents mediambientals de la Comunitat Valenciana

Associacions d'entitats públiques que siguen propietàries de forests

AMUFOR

Organitzacions de propietaris privats forestals

Associació de Propietaris Forestals del Massís del Caroig - AFOCA

Organitzacions de propietaris privats forestals

Associació de Propietaris Forestals de la Comunitat Valenciana - AFOVAL

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana

Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Organitzacions no governamentals l'objecte de les quals siga la defensa del medi ambient

Acció Ecologista Agró

 

Organitzacions no governamentals l'objecte de les quals siga la defensa del medi ambient

Ecologistes en Acció

 

Entitats de custòdia del territori

Avinença

Entitats públiques dedicades a la investigació forestal

Fundació Centres d'Estudis Ambientals del Mediterrani - CEAM

Entitats públiques dedicades a la investigació forestal

Centre d'Estudis per a la Desertificació - CIDE

Universitat pública de la Comunitat Valenciana (Província d'Alacant)

Universitat Miguel Hernández

Universitat pública de la Comunitat Valenciana (Província de Castelló)

Universitat Jaume I

Universitat pública de la Comunitat Valenciana (Província de València)

Universitat Politècnica de València

Col·legis professionals forestals relacionats amb l'estudi i gestió dels ecosistemes forestals

Col·legi Oficial d'Enginyers de Montes

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals i del Medi Natural

Col·legis professionals forestals relacionats amb l'estudi i gestió dels ecosistemes forestals

Col·legi Oficial de Biòlegs

Col·legi Professional de Ciències Ambientals

Associacions empresarials valencianes d'àmbit forestal

ASEMFO

Sector de la fusta i el moble

Federació empresarial de la fusta i el moble de la Comunitat Valenciana.

Organitzacions sindicals agràries

Unió de Llauradors i Ramaders

Organitzacions sindicals agràries

Associació Valenciana d'Agricultors - AVA

Organitzacions sindicals

UGT – PV

Organitzacions sindicals

CCOO - PV

Entitats que promoguen el desenvolupament rural.

Centre Rural d'Informació Europea - CRIE

Entitats que promoguen el desenvolupament rural.

Plataforma Forestal Valenciana