Què és la Mesa Forestal i els qui la componen?

Què és la Mesa Forestal i els qui la componen?

És un òrgan de participació, informació i consulta de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, amb la finalitat de: impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes públics forestals; tractar assumptes relacionats amb el sector forestal; elevar propostes d'actuació en matèria forestal; proposar mesures de comunicació, participació i educació ambiental, entre altres.

 

La comunicació entre la Conselleria i la ciutadania és recíproca, és a dir, d'una banda, la ciutadania pot manifestar, a través de la Mesa Forestal, les seues iniciatives, demandes i suggeriments en matèria forestal cap als poders públics, i al seu torn, la Conselleria pot conéixer la incidència de la política sobre els actors representatius del sector forestal.

 

La Mesa Forestal realitza el seguiment de la política forestal duta a terme per la conselleria competent i, especialment, de l'execució i desenvolupament del PATFOR.

 

L'article 50 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell), establix la composició dels membres nats i representants de la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

 

Resolució de nomenaments de la Mesa Forestal

 

 

 

 

Composició de la Mesa Forestal segons Reglament Forestal

 

Membres nats

Organisme

President/a: Conselleria amb competències en matèria forestal.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Vicepresident/a: Persona titular de la Direcció General de Medi Natural i Animal.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. 
Direcció General de Medi Natural i Animal.

Persona titular de la Direcció General Prevenció d’Incendis Forestals.

Conselleria de Justícia e Interior. 
Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals.

Persona titular de la Direcció General Agència Valenciana de Seguridad i Resposta a les Emergències.

Direcció General Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Persona titular de la Direcció General d’Esports.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.
Direcció General d’Esports.

Persona titular de la Direcció General d'Energia i Mines.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Direcció General d'Energia i Mines.

Persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

Persona titular de la Direcció General d'Interior.

Conselleria de Justícia i Interior. Direcció General d'Interior.

 

Persona titular de la Direcció General de Turisme.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Direcció General de Turisme.

Persona titular del Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant.

Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Persona titular del Servici Territorial de Medi Ambient de Castelló.

Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Persona titular del Servici Territorial de Medi Ambient de València.

Direcció Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

 

 

Representants

 

 

Organisme

Agents mediambientals de la Comunitat Valenciana.

Agents mediambientals de la Comunitat Valenciana.

Associacions d'entitats públiques que siguen propietàries de muntanya.

Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana – AMUFOR.

Organitzacions de propietaris privats forestals.

Associació Silvicultors Comunitat Valenciana – ASILVAL.

Organitzacions de propietaris privats forestals.

Associació de Propietaris Forestals de la Tinença-Els Ports.

Associació sense ànim de lucre relacionada amb el ciclisme de muntanya.

Associació Ciclisme de Muntanya Comunitat Valenciana – ACIMCOVA.

Representant de Federació de Muntanya i Escalada.

Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Representant Federació de Caça.

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana.

Representant Federació de Ciclisme.

Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Representant Federació d'Esport d'Orientació.

Federació d'Esport d'Orientació Naturalesa de la Comunitat Valenciana.

Representant Federació de Motociclisme.

Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana.

Organitzacions no governamentals l'objecte de les quals siga la defensa del Medi Ambient.

Fundación Global Nature.

Organitzacions no governamentals l'objecte de les quals siga la defensa del Medi Ambient.

Fundación Limne.

Entitats públiques dedicades a la investigació i formació forestal.

Fundació Centres d'Estudis Ambientals del Mediterrani – CEAM.

Entitats públiques dedicades a la investigació i formació forestal.

Centre d'Estudis per a la Desertificació – CIDE.

Universitat amb Estudis en Grau Forestal.

Universitat Politècnica de València.

Col·legis professionals relacionats amb l'estudi i gestió d'ecosistemes forestals.

Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals.

Col·legis professionals relacionats amb l'estudi i gestió d'ecosistemes forestals.

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals.

Col·legis professionals relacionats amb l'estudi i gestió d'ecosistemes forestals.

Col·legi Oficial de Biòlegs.

Col·legis professionals relacionats amb l'estudi i gestió d'ecosistemes forestals.

Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals.

Entitat empresarial més representativa de la Comunitat Valenciana.

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana – CEV.

Representant d'associacions d'indústria minera amb àmbit en la Comunitat Valenciana.

Associació d'empreses d'àrids de la Comunitat Valenciana – ARIVAL.

Representant del Sector de la fusta i el moble.

Federació empresarial de la fusta i el moble de la Comunitat Valenciana – FEVAMA.

Representant organitzacions professionals agràries més representatives amb àmbit en la Comunitat Valenciana.

L'Unió de Llauradors.

Representant organitzacions professionals agràries més representatives amb àmbit en la Comunitat Valenciana.

Associació Valenciana d'Agricultors – AVA – ASAJA.

Representant del Consell Valencià de la Joventut.

Consell Valencià de la Joventut.

Representant d'organització sense ànim de lucre del turisme actiu i/o l'ecoturisme a proposta del Consell Valencià de Turisme.

Associació Comunitat Valenciana Activa – CV ACTIVA.

Representant associacions juvenils amb àmbit en la Comunitat Valenciana que desemboliquen les seues activitats en la naturalesa. Federació d’Escoltisme Valencià – FEV.