Life Renaix el Bosc

Life Renaix el Bosc

El projecte Recuperació i Conservació de les formacions boscoses de Tilio-Acerion en el nord de la Comunitat Valenciana, LIFE Renaix el Bosc, és un projecte finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa LIFE.

El projecte va ser seleccionat en la convocatòria del LIFE+ 2011 amb una aportació de la Comissió d'1.494.210 €, que representa un 75 % del total del seu pressupost. Es tracta d'un projecte LIFE+ Naturalesa que el seu principal objectiu és la recuperació de l'hàbitat prioritari Tilio-Acerion en els LIC's de l'Alt Maestrat i de la Tinença de Benifassà. Es va iniciar al gener de 2013 i finalitzarà en 2017.

El projecte LIFE és coordinat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, des del Centre per a la Investigació i l'Experimentació Forestal (CIEF) en col·laboració amb el Servei de Medi ambient de la Territorial de Castelló. En el projecte participa, també, l'empresa pública VAERSA com a beneficiari associat.