Llicències de caça i pesca

Llicències de caça i pesca

 

Hi ha dos procediments per a obtindre la teua llicència de caça o pesca continental

 

 

Procediment Genèric (polsa ACÍ)

 • Podrà realitzar el pagament de la taxa mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

 

Procediment amb exempció de taxes (polsa ACÍ)

 • Només si compleix alguna d'aquestes condicions:
  • Menor de 14 anys (només pesca continental)
  • Major de 67 anys
  • Perceptor de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent
  • Família nombrosa de categoria especial
  • Membre de família monoparental de categoria especial

--------------------------------------------------------------------------------------

En el cas de no poder expedir la llicència perquè les seues dades no coincideixen amb el REGISTRE DE CAÇADORS I PESCADORS de la Comunitat Valenciana, pot utilitzar aquest procediment:

 

 

Procediment de MODIFICACIONS de dades personals, així com d'ALTA i BAIXA en el registre de caçadors i pescadors de la Comunitat Valenciana (tràmit previ per a poder emetre la llicència de caça, de pesca continental, de dules o de caça interautonòmica o de pesca continental interautonòmica.) (polsa ACÍ)