servei d'ordenació i gestió forestal

Expedients en fase d'informació pública

Expedients en fase d'informació pública

En aquest apartat trobarà els expedients en fase d'informació pública i la seua documentació associada, que són tramitats pel Servei d'Ordenació i Gestió forestal.

Una vegada vençut el termini d'informació pública corresponent a cada expedient, la documentació associada serà eliminada d'aquest apartat.

Abreviatures:

  • VP: Via Pecuària
  • MUP: Muntanya d'Utilitat Pública