Aprovació

Data de publicació
01 Resolució aprovatòria 19-02-2015 ../file-system/small/pdf 01 Resolució aprovatòria 19-02-2015 06/05/2015
02 Resolució aprovatòria VCF. Annex 1 ../file-system/small/pdf 02 Resolució aprovatòria VCF. Annex 1 06/05/2015
03 Resolució de correcció d'errades de la resolució aprovatòria ../file-system/small/pdf 03 Resolució de correcció d'errades de la resolució aprovatòria 06/05/2015
04 Ressenya resolució aprovació Pla (DOCV nº 7525 de 14-05-2015) ../file-system/small/pdf 04 Ressenya resolució aprovació Pla (DOCV nº 7525 de 14-05-2015) 14/05/2015
05 Resolució aprovatòria, alegacions i normes urbanístiques (BOP València nº 91 de 15-05-2015) ../file-system/small/pdf 05 Resolució aprovatòria, alegacions i normes urbanístiques (BOP València nº 91 de 15-05-2015) 15/05/2015