Acord del Consell (inclou informe de compatibilitat)